Σελίδες

Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015


NEW 12KW+ HF 4CX5000 LINEAR AMPLIFIER
RF DECK


 Output Pi networkInput RF drive and neutralizing circuits.  Optional RF preamplifier with 4X150D. 

The construction progress. G1, G2 PSUs and much more...
Almost ready!
The control circuits 
 The G2 series voltage regulator with 4400A, 807 and 0B2 tubes.
Testing the G2 stabilized PSU

Output relays and SWR Bridge. The LM35 air temperature sensor is located above 4CX5000

The High Voltage Power Supply, 7 KV under load


Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2013

SUNAIR GCU-1935 modification


To Tuner μετά την επέμβαση: 
Διατηρήθηκαν το πηνίο Roller και ο πυκνωτής κενού, οι μηχανισμοί των μοτέρ, οι αισθητήρες RF φάσης και εμπέδησης και το περίβλημα. Το αρχικό δικτύωμα  L-C μετατράπηκε σε τύπου Π.


Προστέθηκαν πυκνωτές εισόδου μέγιστης χωρητικότητας 8 nF , αισθητήρας SWR και φυσικά ψηφιακός έλεγχος και συντονισμός.

Μπορούν να συνδεθούν δύο κεραίες, η μια εκ των οποίων συμμετρική, μέσω του balun ρεύματος 1:1. Μετάγονται με ρελέ κενού Β2Β.


Τα τροφοδοτικά βρίσκονται μέσα στο κουτί του tuner

Η πλακέτα ελέγχου με τον PIC 18F4520

Αριστερά το remote control με ένδειξη LCD 2x16.


Κυριακή, 14 Απριλίου 2013

Henry 2K-4

Μετατροπές σε έναν θρυλικό ενισχυτή, τον Henry 2K-4
Modifying a legendary Amplifier, the Henry 2K-4

Οι μετατροπές που έγιναν αφορούν:
1. Το τροφοδοτικό υψηλής τάσης
2. Τα κυκλώματα προστασίας
3. Τη δυνατότητα λειτουργίας σε 2 επιπλέον μπάντες, ήτοι 30 και 160 μέτρων
 
Στο κάτω μέρος της κονσόλας φαίνονται οι νέοι διακόπτες και LEDs. 
Αριστερά: Μεταγωγός επιλογής 30Μ και 160Μ με τα αντίστοιχα ενδεικτικά LED.
Δεξιά: Διακόπτης Stand By - Operate, Reset. Ενδεικτικά LED: Power on, Ready, Fault και Tx
Η ισχύς εξόδου, με το αναβαθμισμένο τροφοδοτικό - 3500 V key down - φτάνει τα 1600 W

2 x 3-500Z 


Πολύ καλή ποιότητα και heavy duty κατασκευή, όπως γίνονταν τα πράγματα τον παλιό καλό καιρό...Δύο ρώσικοι ρελέ κενού Β1Β μετάγουν τους πρόσθετους πυκνωτές στις θέσεις tune και load για τις επιπλέον μπάντες. Αριστερά, 680 pF (λόγω της χαμηλής αυτεπαγωγής του RFC ανόδου) παράλληλα με τον μεταβλητό συντονισμού - tune για τα 160 Μ και δεξιά επιπλέον χωρητικότητα 470 pF loading για τα 30 Μ. Ο ενισχυτής χρησιμοποιεί δικτύωμα Pi-L και η μπάντα των 30Μ εξυπηρετείται στη θέση των 20Μ, η δε των 160Μ στη θέση των 80Μ. 

Για τα 160 Μ, επιλέχθηκε η λύση του δικτυώματος Pi, ώστε να μη χρειαστούν επιπλέον πηνία. Το πηνίο L των 80Μ προσθέτει την αυτεπαγωγή του εν σειρά στο πηνίο Pi της ίδιας μπάντας, φτάνοντας τα 22 μH. Οι πυκνωτές που φαίνονται δίπλα στο RFC προσθέτουν χωρητικότητα loading στην έξοδο του Pi για τα 160Μ


Νέα κυκλώματα χρονοκαθυστέρησης - soft start - και προστασίας.
Ο μεγάλος toroid μετασχηματιστής πίσω από το blower λειτουργεί σαν αυτο-μετασχηματιστής για τη ρύθμιση της τάσης πρωτεύοντος  του μετασχηματιστή υψηλής τάσης που φαίνεται παρακάτω


Το νέο τροφοδοτικό τοπολογίας capacitor input, σε αντίθεση με το αυθεντικό που χρησιμοποιούσε  τσοκ 8 Henrys και 30 μF πυκνωτή ελαίου για την εξομάλυνση Η πίσω όψη του ενισχυτή

Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

BIG BIG BIG LINEAR AMPLIFIER, 10 - 30 KW!!!


 Κάτι πολύ μεγάλο ετοιμάζεται.....
Και σε όλες τις μπάντες! Αρχικά Tests με την 4CX5000
Tests with 4CX5000

Κυριακή, 1 Απριλίου 2012

LINEAR 6xGU81M 9KW!!! pep

The Amplifier in action.
Almost 9 KW of HF power in the lower bands

Ο νέος Τηλεχειριζόμενος Ενισχυτής με 6ΧGU81M
Εργάζεται στις μπάντες από 160 έως 30 μέτρων.
The 6xGU81M Linear Amplifier is working on 160 - 30 meter bands

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

6M 1 KW - 2x 4CX350FJ

Ο ενισχυτής σε λειτουργία

Η πρόσοψη του ενισχυτή
The amplifier's front
Οι λυχνίες και το δικτύωμα Pi-L της εξόδου 
Tubes and output Pi-L network


Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

New 10 KW+ Automatic HF Antenna Tuner

               Το τελευταίο κατασκεύασμα εν δράσει...
      Antenna Tuner 10 KW+ PEP με καινούργιους RF sensors και άλλα πολλά....
10 KW + PEP Pi Network Antenna Tuner - full automatic - new RF Sensors

Roller και μεταβλητός κενού
Big Roller Inductor and Vacuum Variable Capacitor

Οι πυκνωτές εισόδου του Π
 Pi network Input Capacitors
Ξενάγηση στις δυνατότητες του Tuner
Video depicting Tuner's functions