Σελίδες

Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2003

2x833C 2.5 KW High Power Audio Amplifier - AM Modulator

The Amplifier's front


The Audio Output Transformer - Modulator and oil filled capacitors 
The HV PSU Transformer & Filter

300 DIN Audio Modulator & Choke


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου